วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

                  การก่อสร้าง ต้องวางรากฐานให้มั่นคง แล้วค่อย ๆ ก้าวไป ขั้นที่ ๒แล้วสำรวจดูว่าขั้นที่๒ นั้นมั่นคงหรือยัง ถ้ามั่นคงแล้วค่อยก้าวไปขั้นที่ ๓ไปเรื่อย ๆจนกว่าจะไปถึงขั้นอันสูงสุด เมื่อสำเร็จแล้ว
                  ต้องมาดูรากฐานขั้นที่ ๑ ใหม่ให้สิ่งนั้นมั่งคงขึ้น แล้วต่อ ๆไป จนสำเร็จเป็นครั้งที่ ๒
                 เป็นการเปรียบเทียบในวิสุทธิ ๗ ขั้นแรก ต้องรักษาศีลให้มั่นคง เป็นต้น อยากรู้ต้องไปอ่านใน วิสุทธิมรรค ครับผม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น