คติธรรม

คติธรรมคำคม  ๕๐ ข้อ ที่ควรจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตให้ดีขึ้นไปมุ่งที่จะสอนหรือเตือนใจให้คนเกิดสติ
๑. ศีลพึงรู้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ความสะอาดพึงรู้ด้วยการทำงานกำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายปัญญาพึงรู้ได้การสนทนา (ชฎิลสูตร)
๒. ควรรู้บางสิ่งบางอย่างในทุกสิ่งสิ่งทุกอย่าง และจงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในบางสิ่งบางอย่าง (สุภาษิตอังกฤษ) 
๓. มนุษย์อาจหมดหวังในความไม่รู้ แต่ไม่สิ้นหวังในการแสวงหาความรู้ (อานาโตล ฟรังค์)
 
๔. ถ้าเราต้องการเพื่อนดี ก็ต้องทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีก่อน
 
๕. เราล่วงเกินใคร ก็หวังให้เขาให้อภัย ครั้นเราล่วงเกินเขา เราก็ลืมเรื่องการให้อภัย (พุทธทาส)
 
๖. ฝึกจิตทุกวัน ผิวพรรณผ่องใส
 
๗. ธรรมใดๆก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ ธรรมใดๆก็มีค่า ถ้าหมั่นทำ
 
๘. จิตสบายกายเป็นสุข จิตวุ่นวายกายเป็นทุกข์
 
๙. จงคิดทุกคำก่อนพูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
 
๑๐. โชคอยู่ที่การแสวงหา วาสนาอยู่ที่การกระทำ
 
๑๑. อยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาอาลัย ฝากไว้คือความดี
 
๑๒. ยามอยู่ก็อุปฐาก ยามจากก็อุปถัมภ์
 
๑๓. เป็นอยู่อย่างต่ำ แต่มุ่งกระทำอย่างสูง
 
๑๔. ดีชั่ว อยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำ อยู่ที่ทำตัว
 
๑๕. ปฏิเสธอย่างสุภาพ ดีกว่าช่วยเหลืออย่างงมงาย
 
๑๖. ถ้าไม่มีอุปสรรค ก็จะไม่รู้จักความสำเร็จ
 
๑๗ .ทำดีให้คนเกรง ดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัว
 
๑๘. ทะเลสวยเพราะมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่นเพราะมีอุปสรรค
 
๑๙. นกไม่มีขน คนไม่มีความรู้ ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้
 
๒๐. ดูพระเณรให้ดูที่กิจวัตร ดูคฤหัสถ์ให้ดูที่ความขยัน
 
๒๑. อยากมีความรู้ดูตำรา อยากมีปัญญาให้ดูที่ใจ...
 
๒๒. ถึงใหญ่คับฟ้า แต่ก็เล็กกว่าโลง
 
๒๓. ใจว่างเป็นบุญ ใจวุ่นเป็นบาป
 
๒๔. ทางเดินของชาวพุทธ คือการหยุดทำชั่ว
 
๒๕. เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้ ตายไปทั้งทีเอาดีฝากไว้
 
๒๖. สร้างบ้านอาศัยอิฐ สร้างชีวิตอาศัยธรรม 
๒๗. สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม
 
๒๘. ตามืดเมื่อขาดไฟ มืดใจเมื่อขาดธรรม
 
๒๙. ทำอะไรใจอย่าท้อ ถ้าท้อก็อย่าถอย ถ้าถอยเพื่อตั้งหลักสู้ใหม่ 
๓๐. พูดได้พูดดี แต่อย่าดีแต่พูด
 
๓๑. ปิดปากไม่พูดจา ดีกว่านินทาเพื่อนบ้าน
 
๓๒. พูดน้อยถ่อมตน เป็นมงคลแก่ตัวเอง
 
๓๓. พูดโดยไม่ได้คิด เท่ากับพ่นพิษใส่ตัวเอง
 
๓๔. จงโง่บางโอกาส จงฉลาดบางเวลา
 
๓๕. รู้อะไรไม่สู้รู้ธรรมะ รู้ชนะกิเลสวิเศษจริง
 
๓๖. สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจ เจริญสุข
 
๓๗. เจอเสือให้สู้ เจอศัตรูให้ฆ่า เจอแม่น้ำขวางข้างหน้าให้พ่ายเรือข้ามไป
 
๓๘. แผ่เมตตาวันละนิด ทำให้จิตแจ่มใส
 
๓๙. สัปดนวันละนิด ทำให้จิตเสื่อมทราม
 
๔๐. อนาคตแจ่มใส ถ้าจิตใจมีธรรม
 
๔๑. เด็กมีศีลธรรมวันนี้ คือผู้ใหญ่ดีในวันหน้า
 
๔๒. ยอมลำบากเมื่อหนุ่ม ดีกว่ากลุ้มเมื่อแก่
 
๔๓. สึกหรอเพราะการใช้ ดีกว่าสึกไปเพราะสนิม
 
๔๔. ทำบาปแลกบุญ จะขาดทุนเรื่อยไป
 
๔๕. ทำบาปจะขาดทุน ถ้าทำบุญจะได้กำไร
 
๔๖. มองคนอื่นให้มองหาคนดี มองตัวเรานี้ให้มองหาความบกพร่อง
 
๔๗. ทุกนาทีมีค่า ถ้าไม่รู้จักใช้เวลาค่าก็มี
 
๔๘. อยู่เพื่อตน อยู่แค่สิ้นลม อยู่เพื่อสังคม สิ้นลมแล้วยังอยู่
 
๔๙. อยากหนี ให้หนีแต่ความชั่ว อยากกลัว ให้กลัวแต่บาป
 
๕๐. ยิ้มแย้มแจ่มใจคือกำไรชีวิต วันไหนหงุดหงิดคือชีวิตที่ขาดทุน
 

1 ความคิดเห็น: